Namnförslag
Start ] Benny ] Marie ] Barnens sida ] Ronja ] Släkten ] Fotoalbum ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnförslag till knytet

Vill du själv komma med ett förslag är det bara att maila till namnforslag@norlinarna.com !

Medan du klurar på ett bra namn kan du fundera på detta skämt

Nu börjar det vara dags att komma med namnförslag! Alla förlag tas på största allvar.


Dessa namnförslag (seriösa eller ej) har inkommit och presenteras i bokstavsordning: 

Förslag på flicknamn

Vem föreslog det ?

Antal personer idag med namnet

Lite fakta om namnet från t ex
(http://www.svenskanamn.se/)

Adina Camilla 1 700 Adina är mer populärt än någonsin tidigare. 1999 var det 23 flickor som fick Adina som tilltalsnamn. Rekordet är från 1998 då 25 föräldrapar valde Adina som tilltalsnamn åt sin flicka och därmed gav namnet plats 175 på topplistan.
Adina är ett hebreiskt namn.
Agnes Tina & Mattias 18 300 Agnes popularitet ökar kraftigt. Under senare delen av 90-talet har Agnes legat runt plats 50 på topplistan.
Agnes står i almanackan för att ära en ung romersk flicka som led martyrdöden i 200-talets Rom och helgonförklarades.
Agnes har använts i Sverige sedan 1200-talet och betyder ren eller kysk, från grekiskans agnós.
Alexandra Birgitta M 25 800 Under 80-talet och början av 90-talet var Alexandra ett stort modenamn. De senaste åren har trenden dock vänt nedåt även om fallet mildrats en aning, kanske som en följd av danska prinsessan Alexandras popularitet i media. I trendkänsliga universitetsstäder som Umeå, Lund och Uppsala ligger Alexandra under genomsnittet för Sverige.
Alexandra är en feminin form av Alexander och kom in i den svenska almanackan 1851 efter Karl XV:s giftermål med Lovisa Alexandra. Det finns flera sätt att stava Alexandra. Förutom den vanliga använder dagens föräldrar bland annat: Alexsandra, Alexzandra och Alexanra.
Alfrida Marie 3 100 Alfrida är ett mycket ovanligt namn bland de yngsta flickorna. Varje år är det bara någon enstaka som bär det som tilltalsnamn.
Alfrid är ett gammalt nordiskt namn, en feminin variant av Alfred.
Alice Carina, Maria H 34 800 Efter en mycket snabb klättring på topplistan är Alice nu det 30:e vanligaste tilltalsnamnet bland nyfödda. Ett fåtal stavar namnet Alicé.
Alicia Maria H 4 100 Alicia börjar nu bli ett riktigt vanligt namn. Populariteten är väl spridd över landet.
Alicia är en variant av Alice och namnet är vanligt i spansktalande länder.
Alina Sophia
Marie
1 600 Alina är ett mycket ovanligt namn bland vuxna men är nu ett av de 200 vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. Alina kommer knappast att bli något modenamn men håller ändå på att bli ett helt vanligt svenskt förnamn trots att det tidigare varit så ovanligt att det inte fått egen plats i almanackan. Alina har använts som dopnamn i Sverige sedan början av 1800-talet.
Det är troligen en variant av det äldre Adelina men har också använts som kortform av Karolina.
Alinde Marie 300 -
Ally Maria H 1 300 Ally har aldrig blivit något vanligt namn i Sverige. De flesta är över 70 år. Bland dagens barn är namnet mycket ovanligt. De senaste åren har bara en eller två i varje årskull fått Ally som tilltalsnamn.
Alma Camilla 8 700 Alma är en av snabbklättrarna på topplistan just nu.
Alma är ett spanskt namn som kom till Sverige på 1700-talet. Namnet kan härstamma från det latinska ordet almus som betyder huld eller mild, men det kan också ha sitt ursprung i det spanska ordet för själ som är alma.
Althea Marie 130 -
Alva Camilla 10 200 Alva åker som en raket uppåt på topplistan. Alva delar nu namnsdag med Alfhild, troligen beroende på att Alva kan ses som en feminin variant av Alf.Alva är ett ungt namn; det användes första gången i Sverige år 1845.
Amelia Camilla 900 1996 nådde Amelia precis in på 100-i-topp men har sedan minskat en del i popularitet. Ett riktigt modenamn bland de yngsta. Det finns bara ett hundratal vuxna som heter Amelia men över 400 barn som bär namnet.
Amelie Camilla 2 300 Amelie är en fransk stavning av Amelia. Den lilla modevåg som Amelie red på under 80-talet har nu ebbat ut. Amelie har halkat ut från listan över de 200 vanligaste tilltalsnamnen de senaste åren.
Andrea Carina 8 600 Andreas popularitet har ökat sedan 70-talet men har nu planat ut och börjat minska.
Andrea är en feminin form av Andreas som betyder människa eller man. Ungefär en fjärdedel stavar namnet Andréa.
Aniela Stefan L 90 -
Annie Björn-Erik 13 000 Varje år är det mellan 120 och 140 nyfödda flickor som får Annie som tilltalsnamn. Det gör Annie till ett betydligt vanligare namn bland unga flickor än bland deras mammor och mormödrar. Namnet var också vanligt vid det förra sekelskiftet, kanske ännu vanligare än i dag.
Annie är ett engelskt smeknamn för Anna och dök upp i Sverige för första gången 1843.
Anny Åsa S 3 700 Anny var ett vanligt namn runt sekelskiftet men tillhör i dag de mer ovanliga. De senaste åren har det normalt bara varit en handfull flickor i varje årskull som fått Anny som tilltalsnamn.
Namnet är en engelsk smekform av Anna, en variant av Annie.
Apple Tina & Mattias 0 - (Gwyneth Paltrows dotter heter så... Tror inte det är något att eftersträva?!)
Beda Paul 1 100 Beda var ganska vanligt som förnamn runt år 1900 men har varit mycket ovanligt sedan dess. Det är en handfull flickor i varje årskull som får det som förnamn, men under hela 90-talet fick bara nio av dem det som tilltalsnamn.
Beda betyder troligen bedjaren.
Celex Benny 0 Tja, vad skall man säga. Alex, Belex, Celex! --"Suck" säger Marie.
Edit Carina 18 800 I början av 1900-talet var Edit troligen ett av de 50 vanligaste namnen.
Edit är engelskt och härstammar från namnet Eadgyth som är sammansatt av orden för rikedom och strid. I fornsvenskan fanns ett namn, Ödhgun, som också var sammansatt av dessa två ord. I dag är Edith en vanligare stavning än Edit, tidigare var det tvärtom.
Fideli Mia 130 -
Irmelin Marie 190 Det är bara ett tusental som heter Irmelin i Sverige. Bland de yngsta barnen är det mycket ovanligt, det finns bara en handfull småbarn som lystrar till Irmelin.
Irmelin är ett tyskt namn, en diminutivform av forntyska namn som började på Irmin. Finns även i varianterna Irmelina och Irmeline som är extremt ovanliga.
Jill Gurli 2100 Jill började först användas i Sverige på 50-talet men är sakta men säkert på väg att bli ett ganska vanligt tilltalsnamn. Under 90-talet fick i genomsnitt ett tiotal flickor i varje årskull Jill som tilltalsnamn även om antalet varierade mellan åren.
Jill är ett engelskt smeknamn för Julia eller Gillian. Namnet stavas därför också Gill, men den varianten används inte alls i Sverige i dag.
Julia Gurli 29 300 Julia har legat tvåa i tre år nu och verkar inte vilja ge sig. Kanske hinner Julia knipa förstaplatsen innan modevågen ebbar ut?
Den franska formen Julie dök upp i mitten av 1700-talet men är ovanlig i dag, bara några enstaka flickor får Julie som tilltalsnamn varje år. Ännu ovanligare är den äldre formen Juliana.
Alla varianterna av Julia är feminina former av Julius som är ett romerskt släktnamn.
Klara Tina & Mattias 15 200 ...Färdiga...Gå!
Klara är en av namnkometerna just nu. Under 90-talet åkte Klara rakt upp för namntoppen och är nu ett av de 20 vanligaste tilltalsnamnen.
Klara finns i almanackan till minne av Sankta Clara som levde på 1200-talet och grundade en franciskansk nunneorden. Hennes kloster i Stockholm har gett namn åt stadsdelen Klara, som en gång rymde Stockholms dagstidningar. Detta var mycket passande eftersom Sankta Clara inte bara är tvätterskornas skyddshelgon utan även vakar över televisionen! Detta, berättar historikern Alf Henrikson, beror på att hon enligt legenden en gång låg sjuk i sängen men ändå kunde se hela julmässan som pågick i franciskanernas kyrka.
Namnet kommer från latinets clarus som ursprungligen betyder berömd men som på svenska har blivit ordet klar.
Lina Jan O 19 100 Det finns högst 500 kvinnor över 30 års ålder som heter Lina. Men det finns över 12 000 under 30 års ålder som bär namnet. Lina var en av 80-talets stora raketer på namntoppen, uppskickad av Astrid Lindgren och filmerna om Emil i Lönneberga. På 90-talet avtog populariteten men Lina är fortfarande ett av de 50 vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. I många kommuner är Lina fortfarande ett av de allra vanligaste namnen medan universitetsstäderna börjat överge Lina.
Lina är en kortare variant av flera olika längre namn; Karolina och Evelina för att ta två exempel.
Line Jan O 570 I början av 90-talet var Line en nykomling bland de vanliga namnen. Det finns bara 23 vuxna som heter Line men det finns över 150 flickor födda på 90-talet som bär namnet. Under hela 90-talet har Line varit ett av de 250 vanligaste tilltalsnamnen. I Danmark är namnet ännu vanligare, det motsvarar det svenska Lina.
Line är en förkortning av Caroline.
Louise Björn-Erik 57 000 Louise blev det 19:e vanligaste tilltalsnamnet 1993. Det var kulmen på en modevåg som gjorde Louise populärare än någonsin tidigare. Totalt finns det drygt 43 000 som heter Louise i Sverige vilket snudd på räcker till 50-i-topp. Men på daghemmen är det alltså betydligt vanligare. I slutet av 90-talet förbyttes modevågen dock snabbt i ebb och Louise är på väg att fall ut från 50-i-topp.
Louise är en feminin form av franska Louis som härstammar från ord som betyder beröm och kämpe.
Lova Camilla 1 200 Lova har mycket snabbt blivit ett ganska vanligt namn bland de yngsta. För några år sedan var det bara enstaka flickor som fick det som tilltalsnamn i varje årskull men de senaste åren har det varit ett av de 150 vanligaste tilltalsnamnen.
Namnet är en kortform av Lovisa.
Maja Åsa S 16 900 Maja är en av de stora raketerna på namntoppen just nu. Sedan början av 90-talet har populariteten nära fyrdubblats och Maja ligger nu på strax utanför 10-i-topp.
Maja är ett gammalt svenskt namn som användes redan på 1300-talet. Från början var det ett smeknamn för Maria och Margit.
Maria Carina 501 000 Var nionde flicka som föds i dag får Maria som förnamn. Det gör Maria till det i särklass populäraste namnet i Sverige bland de yngsta.
Vad Maria egentligen betyder är mycket omtvistat, möjligen gåva eller älskad. Men klart är att Maria kommer från hebreiskans Mirjam.
Mika Lisbeth 200 Mika är ett ovanligt tilltalsnamn bland de yngsta men ett ännu ovanligare namn i föräldragenerationen. Det finns bara ett tjugotal kvinnor över 30 år i landet som heter Mika men det är nära 20 flickor i en årskull bland dagens barn som får det som förnamn. De senaste åren har Mika också varit lika vanligt som pojknamn.
Mika är en kortform av Mikaela och härstammar alltså från Mikael som betyder vem är som Gud?
Moa Margareta L
Paul
12 600 Moa är en av 90-talets största moderaketer. Moa är nu ett av namnen på 10-i-topp och klättrar fortfarande med full kraft mot toppen. Men det som satt fart på Moavågen är knappast någon moderskult utan författarinnan Moa Martinson (som egentligen hette Helga Maria).
Moa anses vara en smekform av ordet mor.
Rosa Björn-Erik 5 300 Rosa är mycket ovanligt som förnamn bland dagens barn. De senaste åren har bara ett fåtal i varje årskull fått det som tilltalsnamn. Ett tjugotal flickor får dock Rosa som andranamn varje år. Rosa har använts som dopnamn i Sverige sedan slutet av 1700-talet, varianten Rose förekom redan 1734.
Rosa är ett latinskt namn som betyder ros.
Sabine Björn-Erik 1 100 Sabine följer Sabinas fall på topplistan fast från en lägre position. 1999 föll Sabine ut från 350-i-topp. Under 80- och 90-talen mångdubblades annars antalet flickor som heter Sabine i Sverige. Namnet är mycket ovanligt i äldre generationer.
Sabine är en dansk variant av Sabina.
Sandra Gurli 34 300 Sandra var vid sidan av Emelie 80-talets stora popnamn. På drygt tio år gick Sandra från ingenstans till plats sex på topplistan. Det är alltså fortfarande mycket vanligt, över 400 flickor i varje årskull får Sandra som förnamn.
Sandra är en kortare variant av Alexandra, ett namn som också var mycket populärt i början av 90-talet.
Tova Jan O 2 200 Tova var ett extremt ovanligt namn för 20 år sedan men håller i dag på att bli något av ett modenamn. De senaste åren har Tova varit ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen på BB.
Tova användes redan på vikingatiden, vilket runstenar bär vittnesbörd om. Men namnet var därefter bortglömt ända till 1912 då en flicka döptes till Tova.
Namnet är en kortform av äldre nordiska namn som Thorfridh och Thorvar.
Tove Jan O 7 100 Tove blev ett riktigt vanligt tilltalsnamn på 90-talet, under flera år var Tove ett av de 70 vanligaste tilltalsnamnen. I slutet av 90-talet började dock trenden mattas och Tove blir knappast något stort modenamn den här gången. Som de flesta nykomlingarna i den högre divisionen är Tove ganska ovanligt som andranamn.
Tove är den danska kusinen till Tova. Namnet började användas i Sverige i mitten av 1800-talet. Precis som Tova är Tove en kortform av gamla nordiska kvinnonamn på Tor.
Tuja Björn-Erik 2 -
Vega Björn-Erik 2 000 Det var inte bara Vegamössan som blev populär efter att Nordenskiöld seglat genom Nordostpassagen med fartyget Vega 1878 till 1880. Även förnamnet Vega kom i ropet under några årtionden. De senaste åren har en handfull flickor varje år fått Vega som tilltalsnamn, tidigare under 90-talet var det bara någon enstaka som fick det. Namnet är även ovanligt bland vuxna i dag, det finns bara ett par tusen som heter Vega.
Vega kommer från arabiskan och är namnet på en stjärna i stjärnbilden Lyran.
Vilma Carina 3 300 Redan i mitten av 90-talet var Vilma ett av de namn som klättrade snabbast på topplistan. Sedan kom Skärgårdsdoktorn. I dag räcker det inte längre med att tala om ett modenamn, det råder en veritabel Vilma-feber på landets BB-avdelningar. I dag är stavningen Wilma mer än dubbelt så vanlig som Vilma.
Vilma är en kortform av Vilhelmina.
Ylva Carina 10 500 Ylva är ett gammalt nordiskt namn, Birger Jarls mamma, som levde på 1200-talet, hette Ingrid Ylva. Men det var först i slutet av 1800-talet som namnet åter blev vanligt som dopnamn.
Ylva betyder varghona, det är den feminina formen av Ulf.

 

Innan den lilla tittade ut kom det även in ett antal pojknamn. Dessa var:

 

Pojknamn

Vem?

Alfred Marie
Adrian Camilla
Aron Camilla
William Carina
David Carina
Oscar Carina
Agaton Marie
Andreas Carina